PRP

PRP, “Platelet Rich Plasma” ifadesinin baş harflerinin kısaltması olup, “trombositten zengin plazma” anlamına gelmektedir.

PRP-NASIL ETKİ EDER?
Kaliteli bir PRP kiti ile ihtiyaç duyulan faktörlerin tamamına yakını sağlanmış olur.

Yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon ve kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırırlar.

PRP’nin özellikle diz kireçlenmelerinde görülen kıkırdak zedelenmeleri ve aşınmaları üzerine iyileştirici etkisi görülmektedir.

Bu gibi durumlarda PRP yavaş ortaya çıkan ama kalıcı tedavi sağlayabilmektedir.

Yaş ile birlikte eklem kayganlığının azalması, kıkırdak yapımının azalması, kemik yapıdaki bozulmalar da diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açmaktadır. Merdiven inip çıkma, dizüstü oturup kalkma, uzun yürüyüş ve koşma gibi durumlar dize binen yükü arttırmaktadır; bu durum eklemde tahribata yol açmaktadır. Diz ağrıları, erken dönemde kolay bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Dizdeki problemlerin ilerlemesi durumunda kireçlenme artabilmekte, menisküs yırtıkları oluşabilmekte, dizilim bozulmalarının da eklenmesiyle tedavi güçleşmekte ve diz protezi cerrahisi gerekebilmektedir.

Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız trombosit hücrelerini bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır, PRP (Platelet Rich Plasma-Trombositten Zengin Plazma) uygulamasının amacı hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda trombosit hücresi verebilmektir. Hasar görmüş dokuların onarımını sağlamak için gereken “büyüme faktörlerini” yapısında barındıran kan bileşenleri olan trombositler dokularda bir hasar oluşursa bu dokuya toplanarak bir onarım süreci başlatırlar.

PRP ilaç mıdır?
PRP kesinlikle bir ilaç değildir.Tamamen kişinin kendi kanından hazırlanır ve bir başkasına uygulanamaz. Bu teknoloji tüm dünya ülkelerinde uygulanan FDA onaylı bir tedavi yöntemidir.

PRP işlemi diğer organlara zarar verir mi? Kortizon içerir mi?
Etkisi ilaçların aksine uygulandığı bölge ile sınırlıdır. Böbrek, karaciğer ve midede yan etkilere yol açmaz. Kortizon içermemektedir.

Kaç seans PRP olmam gerekir ve etkisi ne kadar sürer?
Diz kireçlenmesinde 10 GUN ara ile 3 seans yapılan PRP uygulamalarının kıkırdak onarımına katkısı vardır. Etkisini zamanla gösteren bir tedavi yöntemidir. Tedavinin her yıl tekrarlanması önerilmektedir.

PRP işlemi nasıl uygulanır?
PRP uygulama yapılacak kişiden steril PRP kitine alınan 20 cc kan alınır. Özel santrifüj cihazıyla 15 dakika içinde hazırlanır. Kit içerisinde bulunan trombositten zengin kısım enjektör yardımıyla steril bir şekilde alınır ve kişinin hasarlı bölgesine enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. PRP kesinlikle doktor tarafından yapılması gereken medikal bir uygulamadır.

PRP tedavisinde bulaşıcı hastalık riski var mıdır?
PRP ile elde edilen bütün bu içerik tamamen kişinin kendisine ait olduğu için, allerji riski ve bulaşıcı hastalık riski taşımaz. Ayrıca kanın alınması, trombositlerin ayrıştırılması gibi işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur. Bunların dışında, PRP’ye eklenen hiçbir şey mevcut değildir. Bu nedenlerle bu uygulama güvenilir olarak değerlendirilebilir.

PRP vücudumuzun hangi bölgelerine uygulanır?
Diz Kireçlenmesinin dışında menisküs yırtıklarının tedavisinde, ayak bileği-omuz-el bileği gibi diğer eklemlerdeki kıkırdak sorunlarında, topuk dikeni, tenisçi dirseği , tendinit gibi kas iskelet zorlanmalarında da uzman hekimin muayenesi sonrasında uygulanabilmektedir.

PRP işlemi esnasında ve sonrası ağrı olur mu?
PRP işleminin ağrısız bir işlem olup, sonrasında hemen yürüyebilirsiniz.

PRP işlemi kimlere uygulanmaz?
Gebelik,kanser hastaları, trombosit seviyesi düşük hastalar, kan hastalıkları olanlar, aktif enfeksiyonu olan hastalara uygulanmaz.

Ortopedik Hastalıklarda Kök Hücre Tedavisi
Kök hücre, insan vücudunda bir çok farklı dokuda değişmemiş anne hücre olarak bulunur ve gerektiğinde uyarılarak vücudun hemen her hücresine dönüşerek onarımı, gençleşmeyi, yenilenmeyi sağlayabilir. Kök hücre tedavisinin diğer tüm tedavilere üstünlüğü dışarıdan ilaç ya da madde içermemesi sebebiyle yan etkisinin çok az olması, hatta kalıcı yan etkisinin hemen hiç olmamasıdır. Kök hücre alerji oluşturmaz.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Çalışır?
Kanda dolaşan bir kısım hücreler (trombositler) damar dışına çıktıklarında parçalanarak vücutta alarm etkisi gösterir ve iyileşme döngüsünü başlatır. Alarm sonucu uyarılan ve birçok dokuda bulunan kök hücreler harekete geçer ve kendi genetiğine uygun normal dokuya dönüşerek iyileşmeyi sağlarlar. İşte kök hücre tedavisi bu döngüden yola çıkarak uygulanır. onarımı yapan kök hücreler vücuttan canlı olarak elde edilerek hastalıklı bölgeye uygulanır. Kök hücreler, onarılması güç dokuları onarır, yaşlı dokuları sıkılaştırır ve gençleştirir, yeni damar oluşumu sağlayarak kan akımını artırır, dokuların iyileşme hızını artırır.

Kök Hücre Nereden ve Nasıl Elde Edilir, Nasıl Uygulanır?
Kök hücre kaynağı her doku olabilir fakat ortopedik tedavide 3 ana kök hücre kaynağı kullanılmaktadır. Kolunuzdan alınacak bir tüp kan kolay ve en sık kullanılan kaynaktır fakat buradaki kök hücre miktarı az olup daha çok uyarıcı hücreleri içerir.
İkinci kaynak kemik iliğidir. Kandakine oranla çok daha fazla kök hücre içerdiğinden daha iyi bir kaynak olup ameliyathane şartlarında alınması gerekmesi daha ileri durumlarda kullanılmasını gerektirir. Üçüncü ve en yoğun kök hücre içeren kaynak, yağ hücreleridir. Yine ameliyathanede alınır ve kullanılır.
Kök hücre 2 şekilde elde edilip kullanılır. Direk uygulama yönteminde hastadan alınan materyal (kan, kemik iliği, yağ vs…) ayrıştırılarak hücreler elde edilir ve aktif hale getirilir. Kök hücre hazırlanırken önemli nokta hücrelerin canlı olarak elde edilmesidir. Bunu sağlamak için özel kitler kullanılmaktadır. Elde edilen kök hücreler iğne şeklinde hastalıklı bölgeye uygulanır.
Çoğaltma ve yönlendirme işlemi ikinci yöntemdir. Bazı durumlarda elde edilen hücreler özel laboratuvar ortamlarında çoğaltılır ve daha çok doku elde edilmesi sağlanır. Bu laboratuvarlarda çoğaltılan hücreler belli başlı dokulara dönüştürülerek hastaya uygulanacak hale getirilebilir. Bu şekilde elde edilen dokular ameliyathane ortamında uygulanır

Kök Hücre Tedavisi Hangi Ortopedik Hastalıklarda Uygulanır?
Kök hücre tedavisi, özellikle diz, ayak bilek, kalça gibi eklem kireçlenmesi ve kıkırdak sorunlarında; kalça kemik erimesi (avasküler nekroz), kas tendon yaralanmalarında, iyileşmeyen yaralarda (diabetik yara gibi), kaynamayan kırıkların iyileşmesinde, sporcuların sahaya erken dönüşünü sağlamada (kırık erken iyileşmesi, kas yırtığı iyileşmesi, ön çapraz bğ yaralanması gibi) kullanılmaktadır.

Kök Hücre Kaç Kez Uygulanır?
Birçok hastalıkta tek doz yeterlidir.

Kireçlenme Tedavisinde Kök Hücre Protezi Önleyebilir
Kireçlenme eklem kıkırdaklarının harap olması sonucu, ağrı, şekil bozukluğu ve şişmelerle seyreden ve protez gerektirebilecek ciddi bir hastalıktır. Kök hücre tedavileri ile çok iyi sonuçlar elde edilebilir. Henüz uzun dönem sonuçları bilinmese de kök hücre tedavileri protez gereksinimini azaltabilir hatta ileride hastanın kendi kök hücresinden eklem yapılarak eklem gençleştirilebilir.

Avasküler Nekroz (Kan Dolaşım Bozukluğuna Bağlı Kemik Ölümü) Tedavisinde Kök Hücre Tedavisi
Vücutta bazı kemikler (özellikle kalça) kan dolaşımı açısından zayıf olup bu dolaşımı azaltan durumlarda (kortizon kullanımı, alkol ve bazı kan hastalıkları gibi) kemik ölümü ilerleyici olmakta ve hastalar genç yaşta sakat kalarak protez ameliyatlarına maruz kalmaktadır. Yapılan bir çalışmada Kök hücre tedavileri ile protez riskinin %40’lardan %18’lere düştüğünü gösterilmiştir.

Kemik Kaynamaması (Psödoartroz) ve Kaynama Gecikmesinde Kök Hücre Tedavisi
Kırık kaynamasının geciktiği ya da kaynamanın zor olduğu özellikle trafik kazası, silahla yaralanma gibi zor kırıklarda kırık hattına uygulanan kök hücre tedavileri hem kırık kaynama oranlarını hem de kaynama sürelerini olumlu etkilemektedir.

Kapanmayan Yaralarda Kök Hücre Tedavileri
Özellikle diabetik yaralar gibi kapanmayan hatta kimi zaman hastanın uzvunu kaybetmesine yol açan durumlarda uygulanan kök hücre tedavileri çok iyi sonuçlar vermektedir.

Sporcu Sakatlıklarında Kök Hücre Uygulamaları
Her türlü sporcu sakatlığında uygulanan kök hücre tedavileri bazen sporcunun spor hayatına devam etmesini bazen de erken dönmesini sağlamaktadır ve sıklıkla kullanılmaktadır.

Kök Hücrenin Maliyeti
Hastalığın cinsine, uygulanacak bölgeye, uygulanacak kök hücre tipine ve miktarına göre maliyet değişmekle birlikte ülkemizde giderek artan kök hücre tedavi merkezlerinin sayesinde yüksek orandaki kök hücre maliyetleri düşmektedir. Tedavi maliyeti hastalığa ve tedavi merkezine göre değişiklik göstermektedir.