Prof. Dr. Erden Ertürer & Yard. Doç. Dr. Kürşat Kara / Osteomyelit’in Cerrahi Tedavisi