Prof. Dr. Erden Ertürer ile Makoplasti ameliyatındayız…