Op. Dr. Tuğrul ERGÜN

Op. Dr. Tuğrul ERGÜN

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

İLGİLENDİĞİ ALANLAR:

 • Eklem Protezi (Diz, Kalça, Omuz)
 • Artroskopik Cerrahi (Diz, Dirsek, Kalça, Omuz, Ayak Bileği)
 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
 • Omuz Cerrahisi
 • Spor Yaralanmaları
 • Ortopedik Travmalar
 • Pediatrik Ortopedi
 • Omurganın Dejeneratif Hastalıkları
 • Omurga deformiteleri (skolyoz, kifoz)

Aldığı Sertifikalar: 

 • 2016 :   Kemik Eklem 2016 Kongresi
 • 2017 :   Tusyad 8. Bahar Toplantısı .’’Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar’’
 • 2017 :    Bioskills Primary Knee Arthroplasty , Zimmer Bıomed Institute  Course
 • 2018 :    Xı. Gazi Omuz Artroskopisi Kadavra Kursu
 • 2018  :  28.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi
 • 2021: 4-5 Şubat 2021 Çevrimiçi İleri Omurga Kursu

Uzmanlık Alanı:

Derece  Bölüm/Program Üniversite  Yıl 
Lisans  Tıp Fakültesi  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2007-2013
Y. Lisans 
Doktora  Ortopedi ve Travmatoloji SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014-2019
Doç. / Prof.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Erişkin Distal Femur Cisim Kırıklarında Retrograd Kilitli İntramedullar Çivileme Tedavisi Ve Sonuçları.

Görevler: 

Görev Unvanı  Görev Yeri Yıl 
TABİP T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ 01.10.2013 – 02.01.2014
ASİSTAN HEKİM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ 03.01.2014 – 26.03.2019
UZMAN HEKİM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN DEVLET HASTANESİ 01.04.2019 04.08.2021
UZMAN HEKİM İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR LİV HOSPİTAL 16.08.2021-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Ödüller: 1. Sanal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresinde POSTER BİLDİRİ Sunumu       ( 2.CİLİK ÖDÜLÜ)

ESERLER 

A. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan eserler

 1. İnvestıgatıon Of Injury Types And Reasons Of Athletes Comıng To The State Hospıtal Wıth The Complaınt Of Injury. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 105, 2020, S. 227-235 Doı : Http://Dx.Doi.Org/10.29228/Asos.43512.
 2. Türk Silahlı Kuvvetleri´ De Görevli Sözleşmeli Er Ve Erbaşlarda Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaların Profili. Dicle Tıp Dergisi48(3).2021
 3. Erişkin Distal Femur Cisim Kırıklarında Retrograd Kilitli İntramedullar Çivileme Tedavisi Ve Sonuçları. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica Dergisi, Cilt (Vol.) 52 Suppl. 1, Ekim (October) 2018 (Sözlü Bildiri-Uzmanlık Tezi).
 4. Bimalleolar Ayak Bilek Kırıklarında Postoperatif Sindesmoz Uyumsuzluğu. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica Dergisi, Cilt / Vol. 53 – Supplementum I – Ekim / October 2019 (Poster Bildirisi) .
 5. Distal Radius Kırıklarında Eksternal Fiksatör- Kichner Pinleme Ve Volar Plak Osteosentez Tedavisi Sonuçlarının Karşılaştırılması Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica Dergisi Cilt / Vol. 54 – Supplementum I – Ekim / November  2020 (Sözlü Bildiri).
 6. Büyük Kemik Diafiz Kırıklarında Pseudoartoz Gelişmesinde Nötrofil / Lenfosit Oranı (NLO) Prediktif Bir Faktör Olarak Kullanılabilir Mi?.Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica Dergisi, Cilt / Vol. 54 – Supplementum I – Ekim / November  2020 (Kongrede 2.Cilik Ödülü Kazanan Poster Bildiri)
 7. Düşük Doğum Ağırlığı, Doğuştan Çarpık Ayaklı Hastalarda Ponseti Tedavisinin Sonucunu Etkiler Mi? Kemik Eklem Cerrahi Kongresi 2021
 8. Covid-19 Pandemisi Ortopedik Şikayetlerimizi Ne Düzeyde Etkiledi? Son İki Yıllık Retrospektif Kohort Çalışması. International Harran Health Sciences Congress – II May 6-8, 2021 / Harran University, Sanliurfa, Turkey
 9. Is There A Relationship Between Hip Fracture Surgical Treatment And Devoloping Dementia? One Year- Prospective Study. International Congress Of Future Medical Pioneers 2021
 10. What Should Our Surgıcal Treatment Preference Be For Pedıatrıc Lower End Fractures Of The Tıbıa? Prospectıve Comparıson Of 3 Dıfferent Surgıcal Technıques. Mıddle East Internatıonal Conference On Contemporary Scıentıfıc Studıes-Vı Saint Joseph University Of Beirut, Faculty Of Educational Sciences / Beirut, Lebanon September 20-22, 2021