Omuz Sıkışma Sendromu

Omuz sıkışma sendromu omuzun ucunda akromion denilen kemik çıkıntının doğuştan şekline bağlı olarak veya zaman içinde dejenerasyonuna bağlı olarak uzaması sonucu, humerus dediğimiz omuz eklemini oluşturan kemiğe bası oluşturmasıdır.

Omuz sıkışma sendromunun belirtileri nelerdir?
– Başlangıçta belli belirsiz bir ağrı ilk bulgu olarak karşımıza çıkar.
– Bazen uyuşma ve güçsüzlük de eşlik edebilir.
– Ağrı bir süre sonra omuz bölgesinden kol, dirsek, koltuk altı ve bazen de sırta doğru yayılır.
– Bu sürede şikayetlerine ek olarak kolları yukarı kaldıramamaktan, omuzunun üzerine yatamamaktan veya gece uyutmayan veya uykudan uyandıran şiddetli ağrılar eklenebilir.

Omuz sıkışma sendromunun tedavisi nasıldır?
– Tedavisi kişiden kişiye değişmektedir. Hastanın ağrı şiddeti, hayat kalitesinin ne kadar etkilendiği, aktivite seviyesi, yaşı, beklentileri, eşlik eden diğer durumlar (osteoartrit veya donuk omuz gibi) değerlendirilerek tedavi planı yapılmalıdır.
– Öncelikle ödemi azaltıp ağrıyı kesmeyi hedefleyen bir ilaç tedavisi rejimi, aktivite düzenlemesi yapılır.
– Ağrıyı azaltmak amacı ile eklem içi enjeksiyonlar yapılabilir. (Kısa süre içinde tekrarlanan steroid enjeksiyonlarından kaçınılmalıdır)
– Ağrı azaldıktan sonra omuz çevresi kasları güçlendirici egzersizler verilir.
– Konservatif dediğimiz cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalarda ise cerrahi tedavi gündeme gelir.

Omuz sıkışma sendromu nasıl ameliyat edilir?
– Bu girişimlerin çağdaş tedavisi artroskopik (kapalı) olarak uygulanmalarıdır. Bu şekilde hem açık ameliyatla aynı işlem uygulanabilmekte, hem de daha çabuk iyileşme, daha az ameliyat sonrası ağrı, daha düşük enfeksiyon (iltihap) riski, kozmetik görünüm ve hızlı rehabilitasyon imkanı olmaktadır.
– Artroskopik ameliyatın diğer bir avantajı da, açık ameliyatla görülüp tamir edilemeyecek bazı durumların artroskopik olarak tanısının konulup aynı seansta tedavilerinin uygulanabilmesidir.
– Artroskopik girişim ile sıkışma yapan alandaki ödemli bursa temizlenmekte, yapışıklıklar giderilmekte ve eğer baskı yapıyor ise akromiyonun bir kısmı traşlanarak iyileşme sağlanmaktadır.

Ameliyat sonrası dönem nasıldır? Ne beklemeliyim?
– Cerrahi sonrası rehabilitasyon ile omuzunuzun normale dönmesi zaman ve çalışma gerektirir.
– İşe dönüş: Masabaşı çalışanlar için 10 gün yeterlidir. Amatör sporcularda 1. ayda spor tif aktivitelere izin verilirken profesyonel sporcularda fonksiyonel olarak aktif hale gelme 10 haftayı bulabilmektedir.
– Ameliyat sonrası ilk önce düzelecek şikayet eklem hareket açıklığı (omuz hareketleri:1-3 ayda), daha sonra düzelecek şikayet ise ağrı (genellikle 3-6 ay, bazı durumlarda uzayabilir) dır.
– Başarı oranları yüksektir. Yapılan araştırmalar, %90 civarında bir oranda insanların işlerine ve sporcuların yaptıkları spor aktivitelerine dönebildiğini ve memnun olduklarını göstermektedir. Bu oran deneyimli cerrahlarda ve merkezlerde daha da yüksektir.