Omurga Tümörü

Omurga tümörleri, omurga ve omuriliği oluşturan; kemik, sinir veya yumuşak doku gibi kısımlardan oluşan tümörlerdir.
Tümörlerin kaynağı iki türlü olabilir. Bunlardan birincisi omurga ve omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanan tümörler, ikicisi ise; vücudun diğer taraflarında gelişen tümörlerin metastaz yapması ile oluşan tümörlerdir.
Omurga tümörlerinin en sık belirtisi, ilgili bölgede özellikle gece ve fiziksel aktivite ile ortaya çıkan yukarı ve aşağı yayılan ağrıdır. Tümör direk omur ilikte oluşmuşsa el ve ayak gibi uzuvlarda uyuşma ve güç kaybı görülebilir.
Tanı koyma süreci hikayenin dinlenmesi ve fiziki muayene ile başlar. Doktor akabinde görüntüleme tetkikleri isteyebilmekte ve gerek duyarsa biyopsi ile tümörün türünü belirlemektedir.
Cerrahi olmayan tedaviler takip, kemoterapi ve radyasyon tedavileridir.
Omurga tümörlerinin cerrahi tedavisi tümörün kısmen ya da  tamamen çıkarılması şeklinde olmaktadır. Buna cerrah tümörün türüne, iyi-kötü huylu olmasına, yayılımına, nörolojik riskinin yüksek olup olmamasına bakarak karar vermektedir.
İyi huylu tümörlerde tümörün olduğu kısım kazınarak çıkarılıp, kalan boşluk kemik çimentosu ile doldurulurken, kötü huylu tümörlerde ise tümörlü doku geniş olarak çıkartı ve fiksasyon yapılır.
OrthoExpert ailesi olarak omurga hastalıkları ve omurga tümörlerinin tedavisinde uzman kadromuz ile yanınızdayız.