Kitaplar

1. Öztürk Ç. Cerrahi teknikler. In (Engin K, Sağlık Y, Aydınlı U, eds) Kemik ve yumuşak doku tümörleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp. 109-111, 2005.


2. Öztürk Ç, Kurap G. Klinik değerlendirme / Ayırıcı tanı. In (Engin K, Sağlık Y, Aydınlı U, eds) Kemik ve yumuşak doku tümörleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp. 27-29, 2005.


3. Akesen B, Turan A, Ozturk C, Aydinli U. In (Zdeslav Milinkovic, ed) Spinal Disorders II, Treatment of lumbar disc herniation. Narodna Knjiga / Alfa, Belgrade, pp. 20-34, 2007.


4. Ozturk C, Akesen B, Turan A, Aydinli U. In (Zdeslav Milinkovic, ed) Spinal Disorders II, Total en bloc spondylectomy for treatment of spinal tumors. Narodna Knjiga / Alfa, Belgrade, pp. 62-69, 2007.


5. Öztürk Ç. In (Tolgay Şatana, Metin Özalay, çeviri editörleri) Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları, Lomber Lazer Mikrodiskektomi ve Termodiskoplasti, 53. Bölüm çevirisi. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp. 402-408, 2009.


6. Öztürk Ç. In (Tolgay Şatana, Metin Özalay, çeviri editörleri) Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları, Anterior Endoskopik Servikal Mikrodiskektomi, 54. Bölüm çevirisi. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp. 409-414, 2009.


7. Öztürk Ç. In (Tolgay Şatana, Metin Özalay, çeviri editörleri) Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları, Posterolateral Endoskopik Torasik Diskektomi, 55. Bölüm çevirisi. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp. 415-420, 2009.


8. Öztürk Ç. In (Mahir Mahiroğulları, Ferdi Dönmez, çeviri editörleri) 5 Dakikada Ortopedi Konsültasyonu, Akondroplazi. Doğan Tıp Kitabevi, İstanbul, pp. 8-9, 2010.


9. Öztürk Ç. In (Mahir Mahiroğulları, Ferdi Dönmez, çeviri editörleri) 5 Dakikada Ortopedi Konsültasyonu, Spina Bifida. Doğan Tıp Kitabevi, İstanbul, pp. 410-411, 2010.


10. Öztürk Ç. In (Mahir Mahiroğulları, Ferdi Dönmez, çeviri editörleri) 5 Dakikada Ortopedi Konsültasyonu, Spinal Stenoz. Doğan Tıp Kitabevi, İstanbul, pp. 412-413, 2010.


11. Öztürk Ç. Pediatrik Omurga Travmaları ve SCIWORET. In (Alpaslan Şenel et. al., editörler) Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları No: 11, İstanbul, pp. 213-215, 2011.


12. Öztürk Ç. Perkütan Ekstrem Lateral ve Direkt Lateral Füzyon Teknikleri. In (Ali Aslantaş et. al., editörler). Minimal İnvazif Omurga Cerrahisi, Güncel Yaklaşımlar. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları, İzmir, pp.243-245, 2012.

1. Erturer E. Ortopedide kırık sınıflandırmaları. Totbid-Totek Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Gözden Geçirme Kurs Kitabı, İstanbul 2010.


2. Erturer E. Ayak kırıkları. II. Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kurs Kitabı, İstanbul 2011.


3. M.Küçükkaya, B.Özçelik, Ç.Koçkesen, E.Ertürer, İ.Öztürk, Ü.Kuzgun. Femur kırıklarının tedavisinde sirküler eksternal fiksatörlerin yeri. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya , Ekim 2001, p:560.


4. E.Ertürer, Y.Dirik, B.Aksoy, İ.Öztürk. Subtrokanterik femur kırıklarında kilitli intramedüller çivi osteosentezi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Ekim 2003; p:262.


5. E.Ertürer, Y.Dirik, B.Aksoy, M.Uzun, İ.Öztürk. Erişkin femur cisim kırıklarında kilitli intramedüller çivi osteosentezinin fonksiyonel sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Ekim 2003; p:252.


6. M.Uzun, T.Sülün, Ş.Akman, E.Ertürer, İ.Öztürk. Humerus diafiz kırıklarında konservatif tedavi sonuçlarımız. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Ekim 2003; p:179.


7. E.Ertürer, S.Beki, S.Toker, B.Aksoy, İ.Öztürk. Halluks valgus cerrahisinde Lindgren-Turan operasyonunun radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Ekim 2003, p:239.


8. E.Ertürer, İ.Öztürk, Ş.Akman, B.Şener, M.Tekkeşin. Kapalı repozisyon sonrası kanüle vida osteosentezi uygulanan kollum femoris kırıklı hastalarda fonksiyonel sonuçlara etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, Antalya, Mayıs 2004, p:71.


9. M.Uzun, E.Ertürer, S.Mercan, M.F.Seçkin, Ş.Akman, İ.Öztürk. Boksör kırıklı olgularda psikolojik değerlendirme. XIX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2005,p:118.


10. F.Seçkin, B.Şener, M.Tekkeşin, Ş.Akman, E.Ertürer, İ.Öztürk. Ayak bileği kırıklarında Lauge-Hansen ve Denis-Weber sınıflandırmalarının prognoza etkisi. XIX Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, p:101.


11. Ş.Akman, M.Tekkeşin, F.Seçkin, E.Ertürer, B.Aksoy, İ.Öztürk. Pediatrik Sert Dirsek Olgularında Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarımız. 4.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mart 2006, p:62.


12. E.Ertürer, Ş.Akman, M.Uzun, F.Seçkin, İ.Öztürk. Humerus Diafiz Kırıklarının Konservatif Tedavisinde Fonksiyonel Breys Uygulamasının Kırık Kaynaması ve İşlevsel Sonuçlar Üzerine Etkinliği. 4.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mart 2006, p:37.


13. F.Seçkin, Ş.Akman, M.Uzun, E.Ertürer, M.Tekkeşin, İ.Öztürk. Kronik Anterior Omuz Çıkıklarının Cerrahi Tedavisi Ve Sonuçları. 4.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mart 2006, p:53.


14. Ş.Akman, M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, M.Uzun, İ.Öztürk. Masif Rotator Manşet Yırtıklarında Rekonstrüksiyon Ve Sonuçlarımız. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:67.


15. S.Beki, E.Ertürer, M.F.Seçkin, B.Aksoy, Ş.Akman, İ.Öztürk. Otolog Çift Katlı Hamstring Tendon Grefti Kullanılarak Uygulanan ‘Artroskopik Endobutton-Cl Tekniği İle Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu’ Ameliyatının Sonuçlarının Değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:64.


16. S.Şahin, E.Ertürer, M.F.Seçkin, Ş.Akman, İ.Öztürk. İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklarının Antirotasyonel Proksimal Femoral Çivi (PFN-A) İle Tedavisi. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:35.


17. Ş.Akman, M.F.Seçkin, E.Ertürer, A.Çınar, İ.Öztürk. Parsiyel Rotator Manşet Yırtığı Olan Olgularda Artroskopik Dekompresyon Yeterli mi? XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:244.


18. Ş.Akman, M.F.Seçkin, E.Ertürer, A.Çınar, M.Uzun, İ.Öztürk. Donmuş Omuzlu Olgularımızda Artroskopik Kapsüler Gevşetme. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:244.


19. M.F.Seçkin, E.Ertürer, S.Sarı, Ş.Akman, M.Uzun, İ.Öztürk. Kronik Böbrek Yetmezlikli Olguda Eşzamanlı Bilateral Kuadriseps Tendon Rüptürü Ve Tedavisi (Olgu Sunumu). XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:223.


20. M.F.Seçkin, E.Ertürer, H.Yıldırım, Ş.Akman, A.Çınar, İ.Öztürk. Ayak Bileği Subluksasyonu İle Beraber Subtalar Çıkık Ve Parçalı Kalkaneus Kırığı (Olgu Sunumu). XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:157.


21. E.Ertürer, M.F.Seçkin, A.Kara, S.Sarı, Ş.Akman, İ.Öztürk. Ayak Bileği Kırıklı Çıkık Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:182.


22. Ş.Akman, E.Ertürer, A.Kara, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Serebrotendinöz Ksantomatosisli Olguda Bilateral Aşil Tendon Rekonstrüksiyonu (Olgu Sunumu). XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:157.


23. M.Uzun, F.Çilli, H.Çerçi, S.Özyürek, M.F.Seçkin, E.Ertürer. Osteoartritli hastalarda gerçekten osteoporoz var mıdır? XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:169.


24. M.Uzun, M.Bülbül, M.F.Seçkin, E.Ertürer, Ş.Akman. Menopozda osteoporoz. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:251.


25. M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, Ş.Akman, İ.Öztürk. Üç Veya Dört Parçalı Humerus Proksimal Uç Kırıklı Olgularda Uyguladığımız Kapalı Redüksiyon Ve Perkutan Çivileme Yöntemi İle Tedavi Sonuçlarımız. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007, p:182.


26. E.Ertürer, A.Kara, Ş.Akman, F.Seçkin, M.Sönmez, İ.Öztürk. Licthmann Tip III B Kienböck Hastalarında Radial Kısaltmanın Fonksiyonel Ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2008, p:135.


27. A.Kara, E.Ertürer, F.Seçkin, İ.Öztürk. Radius Distal Uç Kırıklarının Dinamik El Bileği Fiksatörü İle Tedavisi. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2008, p:35.


28. E.Ertürer, İ.B.Özçelik, B.Mersa, F.Kabakaş, S.Tuncer, İ.Sezer, H.Pirusa. İş kazası sonucu gelişen travmatik el yaralanmalarında etiyolojik sınıflandırma. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2008, p:61.


29. F.Seçkin, E.Ertürer, M.Sönmez, Ş.Akman, A.Çınar, İ.Öztürk. Eklem içi parçalı humerus distal uç kırıklı olgularda fonksiyonel sonuçlar. V.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, Mart 2008, p:107.


30. E.Ertürer, F.Seçkin, M.Sönmez, Ş.Akman, S.Sarı, İ.Öztürk. İzole Tip 2 Radius Başı Kırıklı Olgularda Açık Redüksiyon Sonrası Vida Ya Da Tel İle Tespit Yöntemlerinin Sonuçlara Etkilerinin Değerlendirilmesi. V. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, Mart 2008, p:65.


31. F.Seçkin, E.Ertürer, Ş.Akman, İ.Öztürk. Sert dirsek olgularında cerrahi tedavi. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, Mart 2008, p:65.


32. A.Berk, E.Ertürer, M.Sönmez, Ş.Akman, İ.Öztürk. Total diz protezi uygulamasında orta dönem sonuçları. IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Ekim 2008, p:239.


33. A.Kara, M.Uğurlar, E.Ertürer, M.Sönmez, Ş.Akman. Karpal Tünel Sendromu Nedeni İle Yapılan Açık Cerrahi Gevşetme Ameliyatının Uzun Dönem Sonuçlarının Etkinliği. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:20.


34. E.Ertürer, S.Sarı, M.Sönmez, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Ters Oblik Tip İntertrokanterik Kalça Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Çivi Osteosentezi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:51.


35. M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, M.Sönmez, Ş.Akman. Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomisinde Anthony-K Plak Uygulamalarımız Ve Sonuçlar. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:26.


36. M.Sönmez, H.Yıldırım, M.F.Seçkin, E.Ertürer, Ş.Akman. Sindesmoz Yaralanmalarında ANK Çivisi Ve Plak Vida Yapılan Olguların Uzun Dönem Hasta Memnuniyeti, Klinik Ve Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:27.


37.A.Kara, M.Uğurlar, E.Ertürer, M.Sönmez, Ş.Akman. Karpal Tünel Sendromu Nedeni İle Cerrahi Tedavi Yapılan Hastalarda, Cerrahi Öncesi Uygulanan Konservatif Tedavi Metotlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:147.


38. A.Kara, M.Uğurlar, M.Sönmez, E.Ertürer, İ.Öztürk. Tibia Diafiz Kırıklarında Kapalı-Oymalı İntramedüller Çivi Osteosentezinin Uzun Dönem Sonuçları. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:162.


39. E.Ertürer, Ş.Akman, M.Sönmez, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Edinsel 5. Metakarp Yokluğu Ve Tedavi Çözümü. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:149.


40. E.Ertürer, S.Sarı, A.Kara, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Redükte Edilemeyen İntertrokanterik Kalça Kırıklarının Proksimal Femoral Çivi İle Tedavisinde Radyolojik Ve Fonksiyonel Sonuçların Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:161.


41. E.Ertürer, S.Sarı, A.Kara, M.F.Seçkin, İ.Öztürk. Geriatrik İnstabil İntertrokanterik Kalça Kırıklarında Profin Çivisi İle İntramedüller Osteosentez. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:162.


42.M.F.Seçkin, A.Çınar, E.Ertürer, A.Kara, İ.Öztürk. Pediatrik Anterior Sakroiliak Eklem Çıkığı Ve Eşlik Eden İpsilateral Femur Boyun Kırığı Olgusu: Olgu Sunumu. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:204.


43. M.F.Seçkin, A.Çınar, A.Kara, E.Ertürer, Ş.Akman. Alt Ekstremite Amputasyonu Uygulanan Olgularımız: Epidemiyolojik Çalışma. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:117.


44. M.Sönmez, M.F.Seçkin, E.Ertürer, N.Birgen, B.Şen, İ.Öztürk. Ortopedi Uzmanlık Alanındaki Tıbbi Uygulama Hatalarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:116.


45. Ş.Akman, M.Sönmez, M.F.Seçkin, E.Ertürer, İ.Öztürk. Koronoid Çıkıntıda Yerleşim Gösteren Ve Fleksiyon Kontraktürüne Neden Olan Osteoid Osteoma Olgusu. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:196.


46. Ö. Bayram, N. Hafız, E.Ertürer, R.Armağan, İ.Öztürk, Ü.Kuzgun, F.Seçkin. Traksiyon masası kullanımında skopi örtümü için yeni bir teknik “skopi tüneli”. IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:225.


47. E.Ertürer, Ö.Bayram, N.Hafız, R.Armağan, T.Şamiloğlu, İ.Öztürk. Yardımcı hemşire çalışması ameliyatların başlangıç süresini kısaltabilir mi? Prospektif – randomize çalışma. IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, İzmir, Kasım 2009, p:225.


48. E.Ertürer, A.Çınar, Ş.Akman, M.Sönmez, A.Kara, İ.Öztürk. Atrofik Tip Humerus Kaynamamalarında İntramedüller Fibula Grefti İle Birlikte LC-DCP Plak Uygulaması. 6.Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Mart 2010, p:61.


49. E.Ertürer, A.Çınar, Ş.Akman, F.Seçkin, İ.Öztürk. Çok Parçalı Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Kilitli Humerus Proksimal Uç Plağı Osteosentezi Orta Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 6.Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Mart 2010, p:62.


50. Ş.Akman, F.Seçkin, E.Ertürer, M.Sönmez, A.Çınar, İ.Öztürk. Donuk Omuzlu Olgularda Manüpülasyon Sonrası Artroskopik Kapsüler Gevşetme Ve Sonuçlarımız. 6.Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Mart 2010, p:74.


51. A.Kara, A.Çınar, E.Ertürer, Ş.Akman, İ.Öztürk. Skafoid Kırıklarının Tedavisinde Acutrak Vida Uygulamaları ve Sonuçlarımız. 12.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2010, p:66.


52. A.Kara, A.Çınar, E.Ertürer, M.M.Sönmez, Ş.Akman. Atlanmış 15 Aylık Perilunat Çıkıklı Olgunun Açık Redüksiyon ve Skafolunat Eklem Artrodezi ile Tedavisi. 12.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2010, p:123.


53. M.Uğurlar, M.F.Seçkin, Ş.Akman, M.M.Sönmez, E.Ertürer, İ.Öztürk. Rotator Manşet Yırtıklarının Artroskopik Akromiyoplasti ve Mini Açık Tamir Yöntemi İle Tedavisi ve Sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, İstanbul, Mayıs 2011, p:29.


54. E.Ertürer, S.Sarı, M.Sönmez, S.Çamur, İ.Öztürk. Posterior Açılımla Tek Seansta Uygulanan Hemivertebra Rezeksiyonu “Beş Olguluk Vaka Sunumu”. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, İstanbul, Mayıs 2011, p:64.


55. E.Ertürer, S.Sarı, F.Seçkin, Y.Öç, İ.Öztürk. Standart ve Mini-İnvasif Uygulanan DHS Osteosentezlerine Ait Radyolojik Sonuçların Karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, İstanbul, Mayıs 2011, p78.


56. B.Özçelik, E.Ertürer, H.Pirusa, B.Mersa, F.Kabakaş, S.Sarı. Tip IIIC Açık Kırıklı Ön Kol Yaralanmalarının Acil Tedavisinde Plak-Vida Tespiti. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p15.


57. B.Özçelik, B.Mersa, S.Tuncer, E.Ertürer, M.Yazar, S.Sarı. Kronik İzole Distal Radyoulnar Eklem İnstabilitesi Tedavisinde Fulkerson -Watson Tekniği İle Ligaman Rekonstruksiyonunun Erken Dönem Sonuçları. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p151.


58. B.Özçelik, E.Ertürer, B.Mersa, M.Yazar, F.Kabakaş, C.Sever. Triangular Fibrokartilaj Kompleksinin Periferik (Palmer Tip 1B) Yırtıklarında Artroskopik Tamir Sonuçlarının Fonksiyonel Olarak Değerlendirilmesi. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p85.


59. M.M.Sönmez, F.Yılmaz, Y.Öç, R.E.Ertürer, M.F.Seçkin, İrfan Öztürk. İntertrokanterik kırık nedeni ile Proksimal femoral çivi uygulanan hastalarda superior gluteal sinirin elektromiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p112.


60. M.M.Sönmez, S.Sarı, R.E.Ertürer, S.Sarban, M.Uzun, İ.Öztürk. Minimal İnvazif Teknikle Plak Uygulanan Distal Tibia Kırıklı Olgularda Tibial Torsiyonun BT İle Değerlendirilmesi. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p89.


61. A.Çınar, Ş.Akman, M.F.Seçkin, E.Ertürer, A.Kara, İ.Öztürk. Tekrarlayan Omuz Çıkıklarında Artroskopik Tanı Ve Tedavi Sonuçlarının Fonksiyonel Analizi. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p164.


62. E.Ertürer, S.Sarı, F.Seçkin, E.Kılınç, A.Şeker, İ.Öztürk. Modifiye Lindgren-Turan Tekniği Uygulanan Halluks Valgus Olgularında Çok Yönlü Değerlendirme. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p94.


63. E.Ertürer, S.Sarı, M.Sönmez, Y.Öç, A.Kara, İ.Öztürk. Dengesiz Patlama Tarzı Torakolomber Vertebra Kırıklarında Uzun Segment Posterior Enstrümentasyonun Etkinliği. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011, p251.


64. B.Mersa, F.Kabakaş, İ.B.Özçelik, İ.Sezer, H.Purisa, N.Yeşiloğlu, S.Tuncer, E.Ertürer, A.Aydın. Parmak Replantasyonlarında Volar Venlerin Kullanımı. 5. Ulusal Rekonstriktif Mikrocerrahi Kongresi. Bodrum, 2011, s32.


65. İ.B.Özçelik, B.Mersa, F.Kabakaş, N.Yeşiloğlu, E.Ertürer, S.Tuncer. Skafoid Avasküler Pseudoartrozu Tedavisinde Dördüncü Ekstansör Kompartman Arter Pediküllü Radius Kemik Flebi Kullanımı. 5. Ulusal Rekonstriktif Mikrocerrahi Kongresi. Bodrum, 2011, s33.


66. E.Ertürer, A.Kara, F.Seçkin, S.Çamur, Ş.Akman, İ.Öztürk. Anatomik Uyumlu Kilitli Plakların Klavikula Diafiz Kırıklarında Kullanımı. 7. Omuz Diresek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2012, s135.


66. E.Ertürer, M.M.Sönmez, A.Şeker, E.Kılınç, İ.Öztürk, Ş.Akman. Dev Kalsifiye Biseps Tenosinovitinde Klinik ve Radyolojik Takip. 7. Omuz Diresek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2012, s141.


67. M.F.Seçkin, R.E.Ertürer, M.M.Sönmez, S.Çamur, İ.Öztürk. Distal Humerus Enfekte Psödoartrozunun LCP Olekranon Plağı ile Tedavisi: Olgu Sunumu. 7. Omuz Diresek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2012, s134.


68. A.Kara, R.E.Ertürer, E.Kılınç, M.M.Sönmez, İ.Öztürk. Distraksiyon Metodu İle Mini Eksternal Fiksatör Yardımlı Metakarp Uzatma: Olgu Sunumu. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 2012, s140.


69. A.Kara, R.E.Ertürer, H.Çelik, A.Şeker, M.M.Sönmez, İ.Öztürk. Perilunat Kırıklı Çıkıların Radyolojik ve Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 2012, s55.


70. A.Kara, H.Çelik, R.E.Ertürer, A.Şeker, M.M.Sönmez, İ.Öztürk. Trans-Skafoid, Trans-Stiloid, Trans-Triquetral Perilunat Kırıklı Çıkık: Olgu Sunumu. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 2012, s101.


71. A.Kara, Y.Öç, R.E.Ertürer, A.Şeker, İ.Öztürk. İntertrokanterik Kırık Sonrası Nadir Görülen Bir Parsiyel Protez Çıkığı. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 2012, s78.


72. M.F.Seçkin, Ş.Akman, R.E.Ertürer, M.M.Sönmez, İ.Öztürk. Subskapularis Kasında Miyositis Ossifikans (Olgu Sunumu). Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 2012, s103.


73. A.Şeker, E.Kılınç, A.Kara, M.F.Seçkin, E.Ertürer, İ.Öztürk. Osteoporotik Kalça Kırıkları Ve Eşlik Eden Yaralanmalar. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 2012, s136.


74. A.Şeker, E.Ertürer, M.M.Sönmez, A.Kara, İ.Öztürk. Eklem İçi Parçalı Kalkaneus Kırıklarının Kilitli Plak İle Cerrahi Tedavisinin Radyolojik Ve İşlevsel Sonuçları. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 2012, s136.


75. S.Sarı, E.Ertürer, F.Seçkin, M.Sönmez, İ.Öztürk. Lenke Tip I Adelosan İdyopatik Skolyoz Olgularının Posterior Enstrümentasyon Ve Füzyon İle Tedavisi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 2012, s171.


76. Enercan M, Gümüşsuyu G, Kahraman S, Kiliç M, Abay B, Ertürer RE, Alanay A. Lenke Tip 5c Adölosan İdiyopatik Skolyozun Cerrahi Tedavisinde Selektif Posterior Füzyon (COBB -COBB). 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013, s65.


77. Kahraman S, Enercan M, Gümüşsuyu G, Soydan R, Ulusoy L, Ertürer RE, Öztürk Ç, Hamzaoğlu A, Alanay
A. Dejeneratif vertebra hastalarinda üst ve orta lomber seviyede interbody füzyon için xlif ile tlif’in karşılaştırılması. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013, s73.


78. Öztürk Ç, Enercan M, Kahraman S, Gümüşsuyu G, Kiliç M, Ertürer RE, Alanay A, Hamzaoğlu A. Beş yaş altı çocuklarda posterior yaklaşımla hemivertebra rezeksiyonunun beş yıldan fazla takip sonuçları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013, s93.


79. Öztürk Ç, Enercan M, Kahraman S, Gümüşsuyu G, Ertürer RE, Gökçen HB, Soydan R, Alanay A, Hamzaoğlu A. Erken başlangıçlı idiopatik skolyozda modifiye uzayan rod tekniği. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013, s93.


80. Şeker A, Ertürer E, İşyar M, Uğraş AA, Malkoç M. Kırığın eşlik etmediği gluteal Morel-Lavallee lezyonunun perkütan drenaji. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013, s114.


81. Seçkin MF, Enercan M, Ertürer RE, Akman Ş. Rotator manşet yırtığı ve dört parçalı humerus üst uç kırığı olan yaşlı hastalarda primer ters omuz protezi ameliyatlarının fonksiyonel sonuçları. 8. Türk Omuz Diresek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2014, s126.


82. Enercan M, Kahraman S, Gokcen B, Sanli T, Peker G, Yilar S, Erturer E, Ozturk C, Hamzaoglu A. Yeti̇şkin Popülasyonda Keski̇n Açılı Ki̇foti̇k Deformi̇teni̇n Tedavi̇sinde Posteri̇or Vertebral Kolon Rezeksi̇yonu (Pvcr). 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Belek, Antalya.


83. Enercan M, Kahraman S, Gokcen B, Kuran FD, Sanli T, Yilar S, Erturer E, Ozturk C, Hamzaoglu A. Di̇stal İliak Vi̇da Fiksasyon Tekni̇ği: Eri̇şkin Deformi̇te Cerrahi̇sinde Alternati̇f İliopelvi̇k Fi̇ksasyon Tekni̇ği. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Belek, Antalya.


84. Kahraman S, Enercan M, Cobanoglu M, Yilar S, Ulusoy L, Mutlu A, Sanli T, Gokcen B, Peker G, Erturer E, Ozturk C, Alanay A, Hamzaoglu A. Beş Yaş Altında Yapılan Pedi̇kül Vi̇dası Fiksasyonu Spi̇nal Kanal Darlığına Neden Oluyor Mu? En Az 5 Yıl Taki̇pli̇ BT Çalışması.
25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Belek, Antalya.


85. Lomber Üçüncü Omurgada Füzyonu Sonlandirilan Adolesan İdiopati̇k Skolyozda Disk Ve Faset Dejenerasyonunu Etki̇leyen Radyoloji̇k Parametreleri̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Minimum Beş Yıl Taki̇pli̇ Mr Çalışması. Kahraman S, Enercan M, Gökçen HB, Güneri B, Kuran FD, Şanlı T, Ertürer E, Öztürk Ç, Alanay A, Hamzaoğlu A. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Belek, Antalya.


86. Enercan M, Kahraman S, Gökçen HB, Güneri B, Kuran FD, Şanlı T, Ertürer E, Öztürk Ç, Alanay A, Hamzaoğlu A. Klasi̇k İli̇ak Vi̇da Fi̇ksasyonu İle Di̇stal İli̇ak Vi̇da Fi̇kasasyonun Bi̇yomekani̇k Karşılaştırmasi: Kadavra Çalışması.
 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Belek, Antalya.

1. Kalkaneus kırıklarının geç dönem tedavi sonuçları ile ilintili faktörlerin irdelenmesi , atilla polat, gürkan gümüşsuyu, mutlu güngör , nazir cihangir islam (21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2009)


2. Torakolomber vertabra burst kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız, gürkan gümüşsuyu, mutlu güngör, nurullah ermiş, mehmet oğuz durakbaşa, nazir cihangir islam (9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi , Nisan 2011)


3. Torakolomber kifoz deformitesi olan ankilozan spondilitli hastlarda lomber açık kama osteotomisi sonuçları, nurullah ermiş, mehmet oğuz durakbaşa, mutlu güngör, gürkan gümüşsuyu, nazir cihangir islam (9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi , Nisan 2011)


4. Complications and risk factors in patients with age >50 after surgical treatment with instrumentation >5 levels:A single surgeon experience, Kahraman, Sinan, Enercan, Meric, Gumussuyu Gurkan; Ozturk, Cagatay2; Uçar, Bekir Y.4; Sanli, Tunay2; Kochai, Alauddin2; Soydan, Ramazan1; Hamzaoglu, Azmi2; Alanay, Ahmet3 (EUROSPINE 2013)


5. Augmentation of pedicle screws with cement helps to prevent mechanical failure in elderly patients with >5 levels instrumentation: A CT analysis of 688 pedicle screws, Enercan, Meric2; Kahraman, Sinan1; Ozturk, Cagatay2; Gumussuyu, Gurkan2; Sanli, Tunay2; Uçar, Bekir Y.4; Ulusoy, Onur Levent2; Hamzaoglu, Azmi2; Alanay, Ahmet3 (NASS, EUROSPINE 2013)


6. Modified Posterior Vertebral Column Resection For The Treatment Of Osteoporotic Fractures With Neurological Deficit In Elderly Patients ,Enercan, Meriç; Ozturk, Cagatay; Kahraman, Sinan; Gumussuyu, Gurkan; Uçar, Bekir; Hamzaoglu, Azmi (IMAST 2013)


7. Hemivertebra Resection Via Posterior Approach In Children Under Age Of Five Years With More Than Five Years Follow-Up , Kahraman, Sinan; Enercan, Meriç; Gumussuyu, Gurkan; Uçar, Bekir; Ozturk, Cagatay; Hamzaoglu, Azmi (NASS, IMAST 2013)


8. Posterior Vertebral Column Resection (PVCR) in Congenital Thoracic Lordoscoliosis , Enercan, Meric; Kahraman, Sinan; Gumussuyu, Gurkan; Ozturk, Cagatay; Sanli, Tunay; Alanay, Ahmet; Hamzaoglu, Azmi (SRS, EUROSPINE 2013)


9. Femoral Strut Allografts Help to Close Laminectomy Defects and Prevent its Potential Complications , Enercan, Meric; Kahraman, Sinan; Gumussuyu, Gurkan; Ozturk, Cagatay; Alanay, Ahmet; Hamzaoglu, Azmi (EUROSPINE 2013)


10. Prophylactic vertebroplasty of adjacent non-fused segment(s). Its effect on adjacent discs and the influence of sagittal malalignment on its efficacy? An MRI study , Kahraman, Sinan1; Enercan, Meric2; Gumussuyu, Gurkan2; Ozturk, Cagatay2; Sanli, Tunay2; Ceylan, Fethi4; Ulusoy, Onur Levent2; Hamzaoglu, Azmi2; Alanay, Ahmet3, (NASS 2013)


11. Augmentation of pedicle screws with cement helps to prevent mechanical failure in elderly patients with >5 levels instrumentation: A CT analysis of 688 pedicle screws , Enercan, Meric2; Kahraman, Sinan1; Ozturk, Cagatay2; Gumussuyu, Gurkan2; Sanli, Tunay2; Uçar, Bekir Y.4; Ulusoy, Onur Levent2; Hamzaoglu, Azmi2; Alanay, Ahmet3, (NASS, EUROSPINE 2013)


12. Comparison of Dual Rod Construct Combined with Interbody Fusion at Adjacent Disc Levels versus Multi-Rod Constructs in Pedicle Subtraction Osteotomy , Gökhan Peker, Bülent Güneri, Fehmi Kuran, Amjad Alrashdan, Kürşad Aytekin, Özcan Kaya, Gürkan Gümüşsuyu, Sinan Kahraman, Selhan Karadereler, Tunay Şanlı, Bekir Yavuz Uçar, Meriç Enercan, Azmi Hamzaoğlu (EUROSPINE 2016)


13. Assessment of the non-fused lumbar segments in terms of facet and disc degeneration after surgical treatment of Scheuermann Kyphosis; an MRI study , Sinan Kahraman, Özcan Kaya, Gürkan Gümüşsuyu, Ayhan Mutlu, Onur Levent Ulusoy, Bülent Güneri, Gökhan Peker, Fehmi Kuran, Bekir Yavuz Uçar, Tunay Şanlı, Meriç Enercan, Ufuk Talu, Azmi Hamzaoğlu (SRS , NASS 2016)


14. Comparison of Bending vs Fulcrum vs Traction X-ray Under General Anesthesia (TrUGA) for the Assessment of the Curve Flexibility and Prediction of Correction in AIS , Özcan Kaya, Sinan Kahraman,Gürkan Gümüşsuyu, Gökhan Peker, Bülent Güneri, Kürşad Aytekin, Amjad, Alrashdan, Fehmi Kuran, Tunay Şanlı, Bekir Yavuz Uçar, Meriç Enercan, Azmi Hamzaoğlu ( IMAST 2016 )


15. Surgical Correction of the Severe Rigid Pelvic Obliquity with PVCR in Neglected Congenital Scoliosis., Özcan Kaya, Selhan Karadereler, Sinan Kahraman, Bülent Güneri, Gürkan Gümüşsuyu, Gökhan Peker, Kürşad Aytekin, Tunay Şanlı, Bekir Yavuz Uçar, Meriç Enercan, Ufuk Talu, Azmi Hamzaoğlu (SRS, IMAST 2016 )


16. Selective Posterior Lumbar Fusion (Cobb to Cobb) in Lenke Type 5 Adolescent Idiopathic Scoliosis: Radiographic and Clinical Results , Bülent Güneri, Sinan Kahraman, Özcan Kaya, Gürkan Gümüşsuyu, Emel Kaya, Isık Karalök, Fehmi Kuran, Tunay Şanlı, Gökhan Peker, Bekir Yavuz Uçar, Meriç Enercan, Ufuk Talu, Azmi Hamzaoğlu (NASS 2016)


17. Posterior Hemivertebra Resection and Short Segment Fusion with Pedicle Screw Fixation for Congenital Scoliosis in Children Younger than 5 Year; with minimum 8 years Follow-up, Bülent Güneri, Sinan Kahraman, Özcan Kaya, Gürkan Gümüşsuyu, Emel Kaya, Isık Karalök, Fehmi Kuran, Tunay Şanlı, Gökhan Peker, Bekir Yavuz Uçar, Meriç Enercan, Ufuk Talu, Azmi Hamzaoğlu (EUROSPINE 2016)


18. Assessment of the Disc and Facet Degeneration in the Unfused Lumbar Spine after Stopping Fusion at L3 in AIS: An MRI study. How much disc wedging and residual curve can be accepted? , Sinan Kahraman, Selhan Karadereler, Özcan Kaya, Bülent Güneri, Gürkan Gümüşsuyu, Gökhan Peker, Fehmi Kuran, Amjad Alrashdan, Kürşad Aytekin, Tunay Şanlı, Bekir Yavuz Uçar, Meriç Enercan, Azmi Hamzaoğlu (SRS ,EUROSPINE 2016 )