Erken Başlangıçlı Skolyoz

Erken başlangıçlı skolyoz (EBS); konjenital, nöromuskuler, sendromik ve idiopatik nedenlere bağlı olarak yaşamın ilk 10 yılı içinde ortaya çıkan omurga eğriliklerini ifade etmek için kullanılır. Omurganın büyüme hızı 0-5 yaş ve 10-15 yaş arası dönemde hızlı bir artış gösterir. İlk 8 yaşta ise akciğer gelişimi ve solunum için gerekli yapıların % 85’i oluşur. Bu dönemde ortaya çıkan omurga eğriliklerinin ilerleyici olması ve erken omurga füzyonu solunum fonksiyonlarını bozabilir. EBS tedavisinde omurga ve göğüs kafesi büyümesi sürerken, eğriliğin ilerlemesini engelleyip düzelterek yaşam kalitesini arttırmak amaçlanır. EBS için önerilen tedavi yöntemleri erken dönemde seri alçılama ve korse, çocuk büyüdükçe ise büyüme dostu sistemler ile füzyonsuz cerrahi uygulamalardır. Günümüzde EBS tedavisindeki gelişmeler gelecek için yeni umutlar vadetmektedir.