Erişkin Skolyoz

ERİŞKİN SKOLYOZ DEFORMİTESİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Görüntüleme yöntemlerindeki yenilikler ve spinal cerrahideki ilerleme erişkin skolyoz deformitesinde tanı ve uygulanan tedavi yöntemlerini önemli ölçüde arttırarak bu deformitenin farkındalığını arttırmıştır.

Erişkin skolyoz deformitesi, omurganın koronal planda sağa veya sola eğriliğine verilen isimdir. Başka bir deyiş ile iskeleti olgunlaşmış hastalarda 10 dereceden fazla skolyoz açısı (cobb) olan omurga deformitesi olarak tanımlanır. Literatürde erişkin skolyozun populasyonda görülme sıklığı %8.3 ile %68 arasında değişiklik gösterebilir. Yaş arttıkça erişkin skolyoz deformitesinin görülme sıklığında artış görülebilir. Yetişkinlerde dejeneratif skolyozun patofizyolojisi dejeneratif değişiklik ile ilişkilidir. Disk ve faset eklemlerinin asimetrik dejenerasyonunun omurgaya asimetrik bir yüklenme yaptığı ve dejeneratif skolyoza yol açtığı genel olarak kabul edilmektedir. Başka bir teori, menopozdan sonra osteoporozun dejeneratif skolyoza yol açmasıdır.

Adult skolyozda hastaların esas problemi vücuttaki şekil bozukluğu olmasına rağmen erişkin skolyozda esas problem şekil bozukluğu olmayabilir. Bel ağrısı veya nörolojik semptomlar erişkin skolyozda baş şikayetlerdir. Skolyozun yanı sıra erişkin skolyozda sagital ve koronal dengesizlik sıklıkla görülür ve bu durum uygun olmayan duruşa ve sonucunda bel ağrısına neden olur.

Erişkin skolyoz deformitesi ileri yaşlarda görülen bir durumdur bu da beraberinde bazı ek hastalıkları getirebilir. Bu deformitenin görüldüğü hastalarda cerrahi tedavi planlanırken birçok ek faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Ameliyat öncesi hazırlıkta kalp hastalıkları, göğüs hastalıkları konsültasyonları yapılarak hastaların yoğun bakım gereksinimleri değerlendirilmeli, gerekli hazırlıklar tam olduğunda ise hastalar ameliyata alınmalıdır.