Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kürşat Kara – Doç. Dr. Haluk Çabuk