Diz Kapağı Çıkıkları

Diz Kapağı Çıkıkları

Diz kapağı (patella) kemiği, diz ekleminin çok önemli bir parçasıdır. Diz kapağı çıkıkları oldukça nadir yaralanmalar olup genel toplumda yüz binde 6 sıklığında görülürler. Patella çıkığı olan kişilerde sıklıkla altta yatan gelişimsel kemik ve yumuşak doku sorunları vardır, bunlar patella çıkığına zemin hazırlarlar.

Eklemi çevreleyen yumuşak dokuların aşırı gevşek olması, bacak diziliminin dışarı doğru olması, patella kemiğinin femur kemiği üzerinde seyrettiği oluğun sığ olması gibi nedenler çıkık olma riskini artırır. Dizde ani bir dönme hareketi sonrası şiddetli ağrı ile birlikte kişiler, patella kemiğinin dizin dışına doğru kaydığını hissederler. Kısa süre içinde eklem içi kanamaya bağlı dizde şişlik ve hareket kısıtlılığı meydana gelir. Sıklıkla kişi dizini uzattığında patella kemiği yerine oturur, nadiren bazı hastalar kendileri iterek diz kapağını yerine koyduklarını tarif ederler.

İlk çıkık olduktan sonra, eklem içinde serbest büyük kıkırdak veya kemik kopması olan, patellanın hala yarı-çıkık durumda olduğu, altta yatan gelişimsel yumuşak doku veya kemik bozukluğu olan hastalarda cerrahi tedavi tercih edilir. Ayrıca doğuştan patella çıkıklarında ve tekrarlayan patella çıkıklarında da altta yatan neden belirlenip cerrahi tedavi uygulanması ile hastalar sağlıklarına kavuşabilirler.