Çocuklarda Skolyoz Nasıl Teşhis Edilir?

ÇOCUKLARDA SKOLYOZ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Skolyoz, omurganın C ya da S şeklinde görünmesine yol açan bir deformitedir. Omurga kemikleri yana doğru dönerek kıvrılırlar. Skolyoz hastalarında omurgada eğrilik 10 derece ve üzerinde görülmektedir. Eğrilik, tek bir tarafa (spinin sağına ya da soluna) yatık şekilde olabileceği gibi her iki tarafa doğru da görülebilir. Hem alt hem de orta omurga deformite olabilir.

Çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerin yüzde üçünde skolyoza rastlanmaktadır. Skolyoz, genç kızlarda erkeklere oranla daha sık görülür. İdiyopatik skolyoz, genellikle ergenlik çağının başlarında başlamaktadır. Bu duruma neden olan etkenler henüz bilinmemektedir.

Çocuklarda görülen skolyozun belirtileri:

  • İki omuz arasında yükseklik farkı ve bir omuzun daha öne çıkması
  • Kalçanın bir tarafa doğru kayması ve iki kalça arasında yükseklik farkı
  • Bel ve omuzda düzensizlikler
  • Sırtta, kaburgaların birinde daha belirgin görünen bir çıkıklık
  • Başın öne doğru hafif eğik olması

Çocuklarda skolyoz herhangi bir belirti vermeden de gelişebilir ve sadece sırt bölgesinde hafif bir ağrıya neden olur.

Ortopedi doktorlarının fiziki muayenesi ile skolyoz teşhis edilebilir. Kapsamlı muayenenin yanı sıra omurgadaki eğriliğin ciddiyetinin daha net ölçülebilmesi için görüntüleme testlerinden de yararlanılır. Fiziki muayenede çocuğun öne eğilme testi yapılır. Sırtta oluşan düzensizlikler bu sırada tespit edilecektir. Sırtta bir tarafın diğerinden daha belirgin olup olmadığına bakılır. Bu sırada çocuk ayakta dururken, belden yukarısı öne eğilir ve kollar önde gevşek şekilde serbest bırakılır. Çocuğun tıbbi öyküsü ve gelişimi hakkında da bilgiler not alınır. Ayrıca kas güçsüzlüğü, refleks ve uyuşma hallerine de bakılarak nörolojik bir muayeneden geçirilir.

Görüntüleme testleri de skolyozun erken teşhisinde oldukça etkilidir. Bu testler, kemiklerdeki sorunların tespiti ve eğrilik derecesini ölçmek için gereklidir. Ayrıca omurga sorunlarına yol açan nörolojik problemlerin tespitinde de görüntüleme testleri kullanılmaktadır. Röntgen ile skolyozun derecesi ölçülebilir. Ayrıca MR ve BT taramaları da daha ayrıntılı görüntüleme için kullanılmaktadır.

Skolyozun erken teşhisi, tedavide başarı elde etmek ve bu hastalığın vücutta yol açtığı tahribatı onarmak için önemlidir. Çocukluk döneminde tedavi edilmeyen skolyoz, yetişkinlerde genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açacaktır. Çocuklarda skolyozun teşhis edilmesi, düzenli kontrollerle takip edilmesi ve gerekli görülürse tedavi edilmesi daha büyük eğrilik oluşumunu engelleyecektir.

Skolyozun bilinen bir nedeni yoktur. Neden tespit edilemediğinden, önlemek için de bir yöntem geliştirilememiştir. Genel kanının aksine, kötü duruş ve sırt çantalarının skolyoza sebep olabileceğine dair bir tespit yoktur. Erken teşhis edilirse, komplike bir tedaviye gerek duyulmadan takip edilerek kötüleşmesi önlenebilir. Hastalığın sadece küçük bir yüzdesi tedavi gerektirmektedir.

Hafif skolyoz görülen çocuklarda hastalığın ilerleyişini takip edebilmek için yaklaşık altı ayda bir röntgen çekilmesi önerilebilir.

Orta dereceli skolyozlarda ise çocukların kıyafetlerinin altına giyebilecekleri ayraçlar önerilmektedir. Bu ayraç, çocukların aktivitelerini kısıtlamaz ve hayatlarını normal akışında sürdürmelerine engel olmaz. Ayraç eğriliği düzeltmese de kötüleşmesini önleyecektir.

Ciddi skolyoz vakalarında ise cerrahi operasyona gerek duyulabilir. Eğriliğin daha da artmasını önlemek amacıyla erken cerrahi müdahale daha başarılı bir sonuç alınmasını sağlayacaktır. Erken yapılan bir ameliyat ile omurgada daha az işlem yapıldığı için kaynaşması da kolay olacaktır. Eğriliğin daha da artacağının öngörüldüğü, çocuğun yaşam kalitesinin düştüğü ve ağrılarının bulunduğu durumlarda ise ameliyat önerilmektedir.

Skolyoz operasyonlarında omurgayı hizalamak ve eğriliği önlemek amacıyla metal çubuklarla omurga sabitlenmektedir. Bu ameliyatlarda oldukça başarılı sonuç alınmakta ve çocuğunuzun kısa sürede normal yaşamına dönmesi sağlanmaktadır.