Boyun Hastalıkları

BOYUN HASTALIKLARI
Boyun bölgesinin ağrıları kraniyoservikal bölge, servikal bölge, her iki omuz kavşağı, mediasten ve üst torakal bölgenin kemik, nöral yapılar, adale, vasküler, gastrointestinal, solunum, endokrin ve hematolojik yapıların tüm hastalıklarında lokalize yada yansıyan ağrıların tümünü kapsar ve bu anatomik bölge kaynaklı boyun ağrıları boyu hastalıklarının habercisi olabilir.

Günümüzde sıklıkla servikal omurga kaynaklı ağrılar daha ön planda karşımıza çıkmaktadır. Boyun  ağrısına yol açabilecek yukarıdaki anatomik bölgeler kaynaklı boyun hastalıkları dışlandıktan sonra boyun ağrılarının aslında büyük bir kısmının servikal omurga çevresi kas spazmları ile servikal omurga  fıtıkları (boyun fıtıkları) ve çevre yumuşak doku kaynaklı ağrılar olduğu gözlenmektedir.

Boyun hastalıkları kaynaklı boyun ağrısının tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemleri içermektedir. Boyun hastalıklarının teşhisinden sonra uygun disiplin içerisinde tedavisi planlanmaktadır.

Boyun Fıtıkları
Servikal omurlar  arası diske ait nukleus pulposus ve anulus fibrozus adı verilen iki bölümü vardır. Nükleus pulposusun etrafını çevreleyip onu kuşatan anulus fibrozusta meydana gelen yırtıklar aracılığı ile omurilik kanalına doğru yaptığı yer değiştirmeye fıtıklaşma adı verilir. Boyun fıtıklarında en sık karşılaşılan şikayetler boyun ağrısı, ellerde ve kollarda uyuşma, güçsüzlük yanma gibi şikayetlerdir. Bu şikayetlerin ortaya çıkış sırası ve tablonun ağırlığı fıtığınızın boyutu ve boyun omurga problemlerinizin işareti olabilir.

Servikal omurganın harekt kabiliyeti yüksek olduğu için dejenerasyon dediğimiz yıpranmaya açıktır. Fiziksel olarak bu yıpranmaya yol açabilecek uygunsuz uyuma pozisyonu, ergonomik olmayan çalışma ortamı gibi faktörler boyun omurgamızın biyomekaniğini bozarak, disklerin yıpranması ve boyun  fıtığı gelişimi açısından risk oluşturmaktadır.Özellikle uzun süreli ekran karşında ergonomik olmayan ortamlarda çalışmak zorunda kalan ofis çalışanları, kötü bir alışkanlık olarak uzunca süreler boyun öne eğik şekilde tablet ya da telefon kullananlar başlıca sayılabilecek gruplar arasındadır.

Boyun fıtıklarına bağlı şikayetler genelde iş yaşamında aktif olmaya başladığımız 30-40 lı yaşlarda ortaya çıksa da bu hastalığın sık görüldüğü zamanlar ile birlikte erişkinlerde  her yaşta  ortaya çıkabilmektedir.

Boyun Fıtığı Tedavisi
Boyun fıtıklarında tedavi seçenekleri konservatif yani cerrahi dışı ve cerrahi yöntemler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. İlaç tedavisi, boyunluk, fizik tedavi uygulamaları, sinir kökü enjeksiyonları gibi cerrahi olmayan yöntemlere yanıt alınamadığı durumlarda veya nörolojik kusur olan durumlarda cerrahi tedavi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Genellikle hastaların önemli bir kısmı cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ile uzunca süreler rahat yaşayabilmektedirler. Ancak bu yöntemlerden fayda görmeyen hastalarda sinir kökleri ve omuriliği rahatlatmak amacı ile uygulanan farklı cerrahi tekniklerden de ile hastalar fayda görmektedirler. Bu amaçla uyguladığımız temel cerrahi yaklaşım  boynun ön tarafından yaklaşık 3-4 cm lik cilt kesisi ile diskin çıkarılması (mikrodiskektomi) kanalın  ve sinir köklerinin rahatlatılması ve destek implantlarının uygulanmasıdır.Bir diğer tedavi yöntemi boyun fıtığında artroplasti uygulamasıdır. Bu yöntem ile hem boyun fıtığı tedavisi yapılmış olup hem de fizyolojik olarak servikal omurganın hareketliliğinin korunması amaçlanmaktadır. Bu temel prensipten hareketle her hastanın  ayrı ayrı değerlendirilip hastaya özgü cerrahi işlemin uygulanması ile sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür. Son yıllarda geliştirilen endoskopik aletler yardımı ile endoskopik boyun fıtığı ameliyatı da yüz güldürücü sonuçlar ile  ameliyat sonrası dönemde hızlı bir iyileşme sağlayarak bu alanda katkıda bulunmaktadır.

Boyun fıtığı ameliyatı öncesinde hastanın şikayetine göre ayrıntılı fizik muayene sonrası röntgen, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans inceleme yöntemleri ile ayrıntılı tetkik edilmesi gerekmektedir. Cerrahi planlama hastanın genel durumu ve boyun fıtığı ameliyat öncesi tetkiklerine göre yapılmalıdır. Planlama sonrasında uygun cerrahiye giden hasta boyun fıtığı ameliyatı sonrası  rehabilitasyon ve iyileşme dönemi ile normal yaşantısına hızlı bir şekilde dönmesi sağlanmalıdır.