AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni,6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Veri sorumlusunun kimliği

Bu sitede işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu internet sitesinin aynı zamanda imtiyaz sahibi olan Ortho Medikal Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz yazılara yorum yaptığınızda isminizin okuyucular tarafından görülmesi ya da e-posta bültenine kayıt olduğunuzda Ortho – Expert’e ilişkin güncel gelişmelerin mail adresinize veya cep telefonunuza gönderilebilmesi, destek talebi gönderdiğinizde uzmanlarımız tarafından sizlere ulaşılabilmesi için işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Bu sitenin domain sağlayıcısı İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi ve sunucuları barındıran firma ise Google Cloud’dur. Sitemizi barındıran sunucuların lokasyonu İngiltere’dedir. Sitemize yorum yaparken ve destek bildiriminde bulunurken sağlık sorununuzu izah ederken kendi açık rızanızla aktaracağınız, tarafımızca talep edilmeyip sizler tarafından bilgi için verilen sağlık verileriniz kişisel sağlık verisi mevzuatı gereği bilişim teknolojileri desteği sunucu, (hosting,yazılım,bulut bilişimvb.) alanlarında destek alınan hizmet sağlayıcılarına iş süreçlerini devam ettirmek amacıyla aktarabilmektedir.Bu hususta tarafınızın rızası olduğu hususu kabul edilir. Sizlerle iletişim kurmak amacıyla ve süresi ile sınırlı olmak üzere bu tür kişisel veriler sunucularımızda saklanmakta ve hedeflenen amaç tamamlandığında ya da sizler talep ettiğinizde silinerek yok edilmektedir.

Bu sitede işlenen ad, soyad, email, adres, telefon ,verisi gibi kişisel verileriniz, hiçbir amaçla 3.taraflara kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmamaktadır. Üye olurken, yorum yaparken ya da destek mesajı gönderirken girdiğiniz kişisel verilerde üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır. Sadece üye olurken girdiğiniz ad, soy ad bilginiz profil sayfanızda ve yine yorum yaparken girdiğiniz ad ve soyadınız yorumunuz üzerinde gözükmektedir.Dilerseniz profil sayfanızı ayarlar kısmından gizleyebilir ve yorum yaparken de anonim isim kullanabilirsiniz. Bu verilerin silinerek yok edilmesi talebinizi her zaman iletişim kanallarımız vasıtası ile gönderebilirsiniz.

Ayrıca sitemizde Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Yandex Metrica ve Facebook Pixel gibi ziyaretçi istatistiklerini tutan uygulamalar kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar sitemizde dolaşan ziyaretçilerle ilgili çerez bilgilerini saklayarak internette ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun reklamların gösterilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

https://analytics.google.com

https://admanager.google.com

https://search.google.com/

https://metrica.yandex.com.tr

https://www.facebook.com/business/help/952192354843755?id=1205376682832142

Kişisel Veri Toplamanın Y öntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yollarla (bu site aracılığı ile ) ve sizin kendi isteğiniz ile bize aktarmanız ile elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı KVKK m.5 gereği veri sahibinin açık rızası ve sunduğumuz hizmetlerin gereğini ifadır.

İlgili Kişilerin Hakları

KVKK m.11 de yer alan haklarınızı KVKK M.13 ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği “)ilgili hükümleri uyarınca iletişim kanallarımız aracılığı ile sitemize başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK Kanunu ‘nun 13.maddesi uyarınca başvurularınızı ,Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nin 5.maddesinin 1.fıkrasında öngörülen yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapacağınız başvuruları info@ortho-expert.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.